directie en bestuur

Bestuur en directie

Stichting Myouthic staat onder leiding van een bekwame en professionele groep bestuursleden en directeur.

De samenleving en de kunsten zijn in ontwikkeling en omdat kunsteducatieve instellingen, zoals Myouthic, zowel partner zijn voor het onderwijs, de georganiseerde amateurkunst en de professionele kunst, alsook voor overheden, is voor ons daarbij een sleutelrol weggelegd. Om die rol goed te kunnen vervullen wordt kwaliteit bij onze instelling vooropgesteld, waarbij professionaliteit als uitgangspunt op ieder onderdeel van de instelling centraal staat.

Voor onze missie en visie kunt u hier ons jaarplan en meerjarenplan inzien. 

Het bestuur

Het bestuur van Myouthic is belast met de beleidsbepaling en het besturen van de stichting. Het vertegenwoordigt overeenkomstig de statuten de stichting. De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied, hebben affiniteit met en inzicht in het culturele leven en de kunsten cultuureducatie en bezitten specifieke kwaliteiten op de volgende gebieden: juridisch, personeel en organisatie, onderwijs, financiën en subsidieverwerving.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

• John Hausmans - Voorzitter
• Arno Gubbels - Vice Voorzitter
• Henk Straetemans - Interim Penningmeester
• Roy Maasen - Bestuurslid
• Rudie Peeters - Bestuurslid

De directie

Vanaf 1 september 2016 bekleedt Yvonne van de Pol de rol van directeur van Myouthic, Centrum voor kunst en cultuur te Thorn.

YvonneYvonne van de Pol (Turnhout, 1973) werkte na haar studie viool en altviool in het Brabants orkest en richtte daarna haar eigen Productiekantoor & Agentschap op.
Ze heeft naast haar ervaring als ondernemer ook veel ervaring in het muziekvakonderwijs als organisator, docent, en ontwikkelaar.
Bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten had ze diverse functies, onder meer als ontwikkelaar & coördinator van de jong talent klas van het conservatorium, ontwikkelaar & coördinator van de minor cultureel ondernemerschap en als hoofd van de Academie voor Muziek- en Musicaltheater.

“Als nieuwe directeur van Myouthic wil ik me graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van deze organisatie met een accent op innovatie”, aldus Yvonne.

 

Stichting Myouthic
Wijngaard 8, 6017 AG  Thorn
Tel. 0475-561946

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u
Bezoek uitsluitend op afspraak

Stuur een bericht

Back to top