Myouthic locatie

Wie is Myouthic?

Algemeen

Myouthic wil kunst en cultuur bereikbaar maken voor alle inwoners van de participerende gemeenten. We verzorgen een gevarieerd vraaggericht aanbod op een verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele landschap en de bevolkingssamenstelling van de gemeenten. We helpen zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te ontwikkelen en we stimuleren actieve cultuurbeoefening. Bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn daarvoor randvoorwaarden.

Een dienstverlenend facilitair bedrijf

Myouthic zorgt ervoor dat de onderwijsgevenden kunnen beschikken over adequate middelen voor het verzorgen van cursussen. Tevens onderhoudt Myouthic contacten met alle stakeholders zoals, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, cursisten en docenten. Myouthic faciliteert en organiseert examens voor verenigingsgebonden en niet-verenigingsgebonden cursisten. Een uitgebreide muziekbibliotheek met leermiddelen is beschikbaar voor docenten.

Wat wordt er geboden?

Myouthic biedt educatie en training, ondersteuning, bemiddeling en productie in beginsel in alle vormen van kunsteducatie. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zoveel mogelijk stijlen en uitingsvormen. Er zijn zowel kortlopende als langlopende trajecten. Er kan in alle varianten worden gewerkt op basis van een onderwijsstructuur waarin voortgang en ontwikkeling merkbaar en meetbaar zijn. Bij langlopende onderwijstrajecten vindt zo mogelijk beoordeling in de vorm van examens of enige vorm van toetsing plaats. Het onderwijs mondt daarbij regelmatig uit in uitvoeringen en presentaties, individueel of groepsgewijs. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met andere culturele instellingen of aanbieders.

Voor wie?

Myouthic neemt als gesubsidieerde instelling de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een breed aanbod te leveren, toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Peel & Maas en Sittard-Geleen.

Stichting Myouthic
Wijngaard 8, 6017 AG  Thorn
Tel. 0475-561946

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u
Bezoek uitsluitend op afspraak.

LET OP: in verband met de herfstvakantie is ons kantoor gesloten van 19 t/m 23 oktober.

Stuur een bericht

Back to top