Myouthic locatie

Wie is Myouthic?

logo mYOUTHic subtitelAlgemeen

Myouthic wil kunst en cultuur bereikbaar maken voor alle inwoners van de participerende gemeenten. Zij verzorgt een gevarieerd vraaggericht aanbod op een verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele landschap en de bevolkingssamenstelling van de gemeenten. We helpen zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te ontwikkelen en we stimuleren actieve cultuurbeoefening. Bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn daarvoor randvoorwaarden.

Een dienstverlenend facilitair bedrijf

Myouthic zorgt ervoor dat de onderwijsgevenden kunnen beschikken over adequate middelen voor het verzorgen van cursussen. Tevens onderhoudt Myouthic contacten met alle stakeholders zoals, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, cursisten en docenten. Myouthic faciliteert en organiseert examens voor verenigingsgebonden en niet-verenigingsgebonden cursisten. Een uitgebreide muziekbibliotheek met leermiddelen is beschikbaar voor docenten.

Wat wordt er geboden?

Myouthic biedt educatie en training, ondersteuning, bemiddeling en productie in beginsel in alle vormen van kunsteducatie. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zoveel mogelijk stijlen en uitingsvormen. Er zijn zowel kortlopende als langlopende trajecten. Er kan in alle varianten worden gewerkt op basis van een onderwijsstructuur waarin voortgang en ontwikkeling merkbaar en meetbaar zijn. Bij langlopende onderwijstrajecten vindt zo mogelijk beoordeling in de vorm van examens of enige vorm van toetsing plaats. Het onderwijs mondt daarbij regelmatig uit in uitvoeringen en presentaties, individueel of groepsgewijs. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met andere culturele instellingen of aanbieders en primair met de Stichting RICK te Weert.

Voor wie?

Myouthic neemt als gesubsidieerde instelling de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een breed aanbod te leveren, toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Peel en Maas.

Myouthic quote

Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek.

Hans Christian Andersen
(1805-1875)

 

Schrijf je nu in!

Wil je graag aan een muziek cursus deelnemen?

Bekijk ons cursusaanbod en schrijf je in.

Heb je vragen over de cursus? Neem dan gerust contact met ons op.  


logo breed site

Contact

Bezoekadres:

Wijngaard 8
6017 AG Thorn 
(bezoek uitsluitend op afspraak 
op werkdagen tussen 09.00 - 13.00u)

Postadres:      
Postbus 3100
6017 ZC Thorn

Telefoonnummer:
0475 561946
(Op werkdagen bereikbaar van 09.00-13.00u)


vul hier het contactformulier in

Back to top